2.Dko Garazi, GUREAKen, prestakuntza dualaren inguruko esperientziaz hitz egiten